《FIFA 20》全新慶祝動作曝光

1221

相信各位球迷或Game迷都對下月27日出爐嘅《FIFA 20》非常期待。眾所周知每年EA都會因應該年嘅標誌性慶祝動作為FIFA 加入各式各樣全新慶祝畫面,近日 Kazooie94 更率先於 Youtube 公佈咗部分全新嘅慶祝動作。

今次最引香港人注目相信為費明奴嘅 #Eye4hk 慶祝

當然亦包括呢個曾掀起熱潮嘅Dele Ali Challenge

沙拿活佛慶祝亦會登場

其餘全新慶祝動作:

Kazooie94 曝光更多全新慶祝動作全片