adidas x Kanye West YEEZY BOOST 500 STONE 本周六登場

16

adidas x Kanye West 宣布即將推出YEEZY BOOST 500 STONE 全新配色。

YEEZY BOOST 500 STONE 以不同色階嘅大地色調麂皮及優質皮革點綴鞋面,以橡膠包裹嘅中底有效提供支撐度和耐磨性,網面位置使用反光物料,即使在光源不足嘅情況下亦顯然易見。鞋底配有獨特線條設計嘅 adiPRENE+緩震技術,提供最佳嘅回彈效果,而橡膠外底則帶來超卓抓地力。